Zaštita životne sredine

Naša vrata. Naš svet. Naša budućnost

 

Kao globalnog igrača, kompaniju EFAFLEX prati energetski odgovorna politika. Resursi su sve oskudniji, zagađenje životne sredine se povećava, a troškovi energije rastu, pa nas to pokreće ka stalnom poboljšavanju – da za vas konstruišemo najefikasnija vrata na svetu. Naša posvećenost počinje već sa ekološkom proizvodnjom i pakovanjem. EFAFLEX posvećuje pažnju ekologiji i izboru materijala – u skladu s tim, sve su lamele ekološke, i što je najbitnije, recikliraju se. Optimalnije transportne rute su samo još jedan primer kako EFAFLEX ispunjava svoje dužnosti u borbi za bolji svet. Odlična termička izolacija i velike brzine otvaranja i zatvaranja EFAFLEX brzih vrata ne samo da smanjuju vaše troškove energije, već pomažu i u zaštiti okoline i dovode do odgovornog korišćenja dragocenih resursa. Na taj način stvaramo bolju budućnost za buduće generacije!

EFAFLEX deo je inicijative »Energetska efikasnost – Made in Germany« pod pokroviteljstvom Saveznog ministarstva za ekonomiju i tehnologiju.