• Industrietor Rolltor

FAQ


Treba mi info-materijal o proizvodima EFAFLEX. Kome da se obratim?

Sa našeg sajta, link Kontakt, pošaljite zahtev da biste primili kataloge naših proizvoda.

Gde mogu da se dogovorim o terminu za konsultacije?

Na našem sajtu, link Predstavništva, pomoću poštanskog broja naći ćete odgovarajućeg predstavnika EFAFLEX.

Da li su brza vrata prikladna i za izlaze u slučaju opasnosti?

Po pravilu ne. Konstruisali smo pojedinačne aplikacije, ali sve zavisi od načina upotrebe, okoline i lokalnih propisa. Pre upotrebe brzih vrata za izlaze u slučaju opasnosti potrebno je informisati se kod proizvođača vrata i institucija koje izvode preglede vrata.

Kako sa vratima EFAFLEX uštedeti na energiji?

Brzi radni ciklus otvaranja i zatvaranja minimalizuje gubitak toplote između dve prostorije. Vrhunska izolacija lamela EFA-THERM garantuje dobru izolaciju i kad su vrata zatvorena.

Šta odlikuje brza vrata EFAFLEX?

Brza vrata EFAFLEX se najviše koriste u industriji i za komercijalne svrhe. Ona su poslednja u generacijama razvoja vrata, posle poznatih sekcijskih ili rolo-vrata. Razlikuju se po konstrukciji, koja kod brzih vrata omogućavaju visoke brzine otvaranja i veliki broj otvaranja bez habanja.

Da li kompanija EFAFLEX obavlja servis vrata i drugih proizvođača?

U okviru sporazuma o preporukama održavanja, servis EFAFLEX može preduzeti izvođenje propisanih pregleda i održavanje na vratima EFAFLEX i vratima ostalih proizvođača.

Da li su vrata EFAFLEX prikladna za transportnu logistiku?

Brza vrata EFAFLEX namenjena su visokofrekventnim upotrebama i time doprinose pouzdanom radu komplikovanih i automatizovanih transportnih sistema. EFAFLEX kontrolni upravljač omogućava da vrata jednostavno i bezbedno uključimo u automatizovanu logističku okolinu.

Kako postupati nakon udarca u vrata ACS?

U slučaju udarca, pritiskom na dugme upravljača vrata se sporo otvaraju. Induktivni senzor signalizira događaj i uz sporo kretanje nagore pokreće unutrašnje i spoljašne šine vratne ploče bezbedno u pravilan položaj. Redovni automatski rad se nastavlja kada se vrata ponovo zatvore.

Interesuje me ugradnja vrata EFAFLEX. Da li mogu da prisustvujem ugradnji?

Postoje dve opcije: Možete nas posetiti na jednom od mnogih sajmova – informacije o sajmovima objavljene su na našem sajtu, link Sajmovi. Postoji i mogućnost da sa EFAFLEX predstavnikom obiđete jednu od naših zadovoljnih stranaka EFAFLEX, gde možete bliže osmotriti ugradnju vrata.

Kako je moguće da brza vrata EFAFLEX rade bez habanja i velikom brzinom?

Postoji više razloga: kontrola ubrzavanja i kočenja pomoću invertera frekvencije, balansiranje vratne ploče pomoću opruge ili protivtežom, kretanje vratne ploče po spirali EFAFLEX za vrata S serije. Ovo su samo tri parametra.

Da li je moguće dizajnirati EFAFLEX vrata u bojama našeg preduzeća?

To zavisi od tipa vrata. Po pravilu, vaša vrata možemo u potpunosti prilagoditi vašim bojama i zahtevima. Lamele vrata serije EFA-SST mogu se ofarbati prahom u svaku boju po RAL karti.

Šta predstavlja gepard u logotipu kompanije EFAFLEX?

Gepardi su najbrže kopnene životinje na svetu; na jedinstven način povezuju brzinu i estetiku. Kao takve, savršeno predstavljaju svojstva brzih vrata EFAFLEX.

Šta predstavlja gepard u logotipu kompanije EFAFLEX? (Kopie 1)

Gepardi su najbrže kopnene životinje na svetu; na jedinstven način povezuju brzinu i estetiku. Kao takve, savršeno predstavljaju svojstva brzih vrata EFAFLEX.

Šta znači Crash System?

Crash System eliminiše oštećenja pri udarima. EFAFLEX vam u zavisnosti od vrata nudi dve varijante:


1.) EFA-ACS: Active Crash System koristi se za vrata S serije. U slučaju udara, modul donjih panela vrata može se pomeriti do visine od približno 100 cm na obe strane. Vratna ploča se onda pomera nagore smanjenom brzinom i biva gurnuta u vođice na obe strane.


2.) EFA-EAS: U slučaju udara, donji modul vratne ploče se pomera iz šina sa obe strane. Iskopčana zadnja lamela se zajedno sa vratnom pločom može lako vratiti, korišćenjem ručne poluge.

Kolika je razlika između brzine otvaranja i brzine vratne ploče?

Razlike između brzine otvaranja i brzine vratne ploče postoje samo kod sklapajućih vrata. U tom slučaju brzina otvaranja je dvaput veća od brzine vratne ploče. Tajna je u vratnoj ploči koja se sklapa, jer se krila vrata udaljuju jedno od drugog, svako sopstvenom brzinom.

Kako radi automatsko otvaranje vrata u slučaju opasnosti?

Vrata se automatski otvore kada povučemo ručnu polugu. Mehanički sistem za otvaranje automatski odvodi energiju, koja se tokom zatvaranja vratne ploče čuva u oprugama ili protivtežama. Na taj način moguće je otvoriti vrata i u slučaju nestanka električne energije.

Da li proizvodite i vrata koja se horizontalno otvaraju?

Naša brza sklapajuća vrata F serije otvaraju se horizontalno. Horizontalan pokret brzih sklapajućih vrata obezbeđuje da se cela saobraćajna površina u trenutku oslobodi.

Da li je moguće u brza vrata EFAFLEX dodatno ugraditi obična vrata za pešake?

Sve zavisi od tipa vrata. Neka od naših vrata (npr. EFA-SFT) možemo izraditi sa otvorom za prolaz osoblja, a kod drugih tipova vrata (npr. EFA-SST) možemo uraditi prelaz u stilu krila vrata. Za detaljnije informacije obratite se predstavnicima EFAFLEX.

Koje su maksimalne dimenzije brzih vrata EFAFLEX?

Zavisi od tipa vrata; neka od naših vrata mogu biti širine do 10 metara i visine do 8 metara.

Šta znači U-vrednost?

U-vrednost označava prenos toplote, a njena fizička jedinica je W/m2/K. Po standardu EN 13241-1, U-vrednost predstavlja prenos toplote kroz celu površinu vrata, znači kroz vratnu ploču i okvir vrata. Ako pomnožimo U-vrednost sa svetlom površinom vrata (širina x visina) i temperaturnom razlikom vazduha sa obe strane vratne ploče, rezultat je gubitak toplote (W) kroz otvor u fasadi koji se zatvara vratima. Što je veća U-vrednost, veći je gubitak toplote u vratima. U-vrednost zavisi od tipa i veličine vrata. Zahvaljujući našim novim lamelama EFA-THERM, naša brza spiralna vrata EFA-SST dostižu U-vrednosti i do 0,7 W/m²K (zavisi od varijante vratne ploče).

Šta su lamele EFA-THERM?

Nov tip lamele EFA-THERM izrađen je od poliuretanskog jezgra, koja je sa obe strane zaštićena aluminijumskim ili čeličnim limom. Poliuretan je odličan izolator, a serija lamela je termički odvojena i kao takva odlična je izolacija za vrata. U zavisnosti od debljine lamele (u ponudi imamo debljne od 40, 60 i 80 mm), vrata dostižu odlične izolativne vrednosti do 0,7 W/m²K. Lamele EFA-THERM ugrađene su u naša brza spiralna vrata EFA-SST.

Šta su lamele EFA-CLEAR?

Lamele EFA-CLEAR su providne lamele od pleksiglas stakla. One su takođe dostupne u varijanti sa duplim zastakljenjem i termički odvojenoj varijanti. Svojim svojstvom doprinose minimalnom gubitku toplote. Lamele EFA-CLEAR su u ponudi za naša brza spiralna vrata EFA-SST.

Šta se postiže izjednačenjem težine vrata pomoću opruge ili protivtežom?

Opruge, odnosno protivteža pomažu motoru pri otvaranju vrata. U slučaju nestanka električne energije omogućeno je brzo i jednostavno otvaranje. Opruge pričvršćene u pod podupiru pogon pri otvaranju vrata i zato se vrata mogu pouzdano otvoriti.

Da li su brza vrata EFAFLEX u ponudi i u specijalnim varijantama (npr. u protiveksplozivnoj ili u varijanti otpornoj na prodor laserske svetlosti kroz vratnu ploču)?

EFAFLEX nudi specijalna rešenja za specijalne zahteve; npr. vrata EFA-SST moguće je naručiti u varijanti koja zadovoljava sve standarde rada u eksplozivno ugroženim prostorijama. U ponudi je i specijalna varijanta vrata EFA-SST, koja su otporna na prodor laserskog zračenja i ispunjavaju propise za rad u takvim prostorijama.

Čemu može da koristi inverter frekvencije?

Inverter frekvencije omogućava da se vrata u zadnjim fazama kreću sporije. Kontrola ubrzavanja i kočenja omogućava tih rad i minimalno habanje komponenti. Sve to doprinosi dugom životnom veku vrata i dužim servisnim intervalima.

Da li se upravljač vrata EFAFLEX može integrisati u već postojeći upravljač i regulacione sisteme?

Naši upravljači opremljeni su adekvatnim pretvaračima koji omogućavaju potpunu integraciju u vaš sistem. Putem ovih pretvarača možemo izvoditi razne komande za kontrolu na vratima ili pratiti njihov rad.

Da li je moguće već postojeća vrata naknadno opremiti sa EFA-SCAN?

EFA-SCAN je prvi laserski skener na svetu za aplikaciju na vratima. Kod novih vrata instalira se u dovratak. Što se tiče vrata u koja nije bila predviđena instalacija skenera, moguća je jednostavna nadgradnja sa stubićem koji ima ugrađen skener EFA-SCAN. Na taj način su vrata dodatno zaštićena od udara.