FAQ

Najčešća pitanja

 • Treba mi info-materijal o proizvodima EFAFLEX. Kome da se obratim?

  Treba mi info-materijal o proizvodima EFAFLEX. Kome da se obratim?

  Sa našeg sajta, link <link sr top kontakt.html>Kontakt, pošaljite zahtev da biste primili kataloge naših proizvoda.

 • Gde mogu da se dogovorim o terminu za konsultacije?

  Gde mogu da se dogovorim o terminu za konsultacije?

  Na našem sajtu, link <link sr prodaja nase-lokacije.html>Predstavništva, pomoću poštanskog broja naći ćete odgovarajućeg predstavnika EFAFLEX.

 • Da li su brza vrata prikladna i za izlaze u slučaju opasnosti?

  Da li su brza vrata prikladna i za izlaze u slučaju opasnosti?

  Po pravilu ne. Konstruisali smo pojedinačne aplikacije, ali sve zavisi od načina upotrebe, okoline i lokalnih propisa. Pre upotrebe brzih vrata za izlaze u slučaju opasnosti potrebno je informisati se kod proizvođača vrata i institucija koje izvode preglede vrata.

 • Kako sa vratima EFAFLEX uštedeti na energiji?

  Kako sa vratima EFAFLEX uštedeti na energiji?

  Brzi radni ciklus otvaranja i zatvaranja minimalizuje gubitak toplote između dve prostorije. Vrhunska izolacija lamela EFA-THERM garantuje dobru izolaciju i kad su vrata zatvorena.

 • Šta odlikuje brza vrata EFAFLEX?

  Šta odlikuje brza vrata EFAFLEX?

  Brza vrata EFAFLEX se najviše koriste u industriji i za komercijalne svrhe. Ona su poslednja u generacijama razvoja vrata, posle poznatih sekcijskih ili rolo-vrata. Razlikuju se po konstrukciji, koja kod brzih vrata omogućavaju visoke brzine otvaranja i veliki broj otvaranja bez habanja.

 • Da li kompanija EFAFLEX obavlja servis vrata i drugih proizvođača?

  Da li kompanija EFAFLEX obavlja servis vrata i drugih proizvođača?

  U okviru sporazuma o preporukama održavanja, servis EFAFLEX može preduzeti izvođenje propisanih pregleda i održavanje na vratima EFAFLEX i vratima ostalih proizvođača.

 • Da li su vrata EFAFLEX prikladna za transportnu logistiku?

  Da li su vrata EFAFLEX prikladna za transportnu logistiku?

  Brza vrata EFAFLEX namenjena su visokofrekventnim upotrebama i time doprinose pouzdanom radu komplikovanih i automatizovanih transportnih sistema. EFAFLEX kontrolni upravljač omogućava da vrata jednostavno i bezbedno uključimo u automatizovanu logističku okolinu.

 • Kako postupati nakon udarca u vrata ACS?

  Kako postupati nakon udarca u vrata ACS?

  U slučaju udarca, pritiskom na dugme upravljača vrata se sporo otvaraju. Induktivni senzor signalizira događaj i uz sporo kretanje nagore pokreće unutrašnje i spoljašne šine vratne ploče bezbedno u pravilan položaj. Redovni automatski rad se nastavlja kada se vrata ponovo zatvore.

 • Interesuje me ugradnja vrata EFAFLEX. Da li mogu da prisustvujem ugradnji?

  Interesuje me ugradnja vrata EFAFLEX. Da li mogu da prisustvujem ugradnji?

  Postoje dve opcije: Možete nas posetiti na jednom od mnogih sajmova – informacije o sajmovima objavljene su na našem sajtu, link <link sr prodaja sajmovi.html>Sajmovi. Postoji i mogućnost da sa EFAFLEX predstavnikom obiđete jednu od naših zadovoljnih stranaka EFAFLEX, gde možete bliže osmotriti ugradnju vrata.

 • Kako je moguće da brza vrata EFAFLEX rade bez habanja i velikom brzinom?

  Kako je moguće da brza vrata EFAFLEX rade bez habanja i velikom brzinom?

  Postoji više razloga: kontrola ubrzavanja i kočenja pomoću invertera frekvencije, balansiranje vratne ploče pomoću opruge ili protivtežom, kretanje vratne ploče po spirali EFAFLEX za vrata S serije. Ovo su samo tri parametra.

 • Da li je moguće dizajnirati EFAFLEX vrata u bojama našeg preduzeća?

  Da li je moguće dizajnirati EFAFLEX vrata u bojama našeg preduzeća?

  To zavisi od tipa vrata. Po pravilu, vaša vrata možemo u potpunosti prilagoditi vašim bojama i zahtevima. Lamele vrata serije EFA-SST mogu se ofarbati prahom u svaku boju po RAL karti.

 • Šta predstavlja gepard u logotipu kompanije EFAFLEX?

  Šta predstavlja gepard u logotipu kompanije EFAFLEX?

  Gepardi su najbrže kopnene životinje na svetu; na jedinstven način povezuju brzinu i estetiku. Kao takve, savršeno predstavljaju svojstva brzih vrata EFAFLEX.

 • Da li su brza vrata EFAFLEX u ponudi i u specijalnim varijantama (npr. u protiveksplozivnoj ili u varijanti otpornoj na prodor laserske svetlosti kroz vratnu ploču)?

  Da li su brza vrata EFAFLEX u ponudi i u specijalnim varijantama (npr. u protiveksplozivnoj ili u varijanti otpornoj na prodor laserske svetlosti kroz vratnu ploču)?

  EFAFLEX nudi specijalna rešenja za specijalne zahteve; npr. vrata EFA-SST moguće je naručiti u varijanti koja zadovoljava sve standarde rada u eksplozivno ugroženim prostorijama. U ponudi je i specijalna varijanta vrata EFA-SST, koja su otporna na prodor laserskog zračenja i ispunjavaju propise za rad u takvim prostorijama.

 • Šta znači Crash System?

  Šta znači Crash System?

  Crash System eliminiše oštećenja pri udarima. EFAFLEX vam u zavisnosti od vrata nudi dve varijante:


  1.) EFA-ACS: Active Crash System koristi se za vrata S serije. U slučaju udara, modul donjih panela vrata može se pomeriti do visine od približno 100 cm na obe strane. Vratna ploča se onda pomera nagore smanjenom brzinom i biva gurnuta u vođice na obe strane.


  2.) EFA-EAS: U slučaju udara, donji modul vratne ploče se pomera iz šina sa obe strane. Iskopčana zadnja lamela se zajedno sa vratnom pločom može lako vratiti, korišćenjem ručne poluge.

 • Kolika je razlika između brzine otvaranja i brzine vratne ploče?

  Kolika je razlika između brzine otvaranja i brzine vratne ploče?

  Razlike između brzine otvaranja i brzine vratne ploče postoje samo kod sklapajućih vrata. U tom slučaju brzina otvaranja je dvaput veća od brzine vratne ploče. Tajna je u vratnoj ploči koja se sklapa, jer se krila vrata udaljuju jedno od drugog, svako sopstvenom brzinom.

 • Kako radi automatsko otvaranje vrata u slučaju opasnosti?

  Kako radi automatsko otvaranje vrata u slučaju opasnosti?

  Vrata se automatski otvore kada povučemo ručnu polugu. Mehanički sistem za otvaranje automatski odvodi energiju, koja se tokom zatvaranja vratne ploče čuva u oprugama ili protivtežama. Na taj način moguće je otvoriti vrata i u slučaju nestanka električne energije.

 • Da li proizvodite i vrata koja se horizontalno otvaraju?

  Da li proizvodite i vrata koja se horizontalno otvaraju?

  Naša brza sklapajuća vrata F serije otvaraju se horizontalno. Horizontalan pokret brzih sklapajućih vrata obezbeđuje da se cela saobraćajna površina u trenutku oslobodi.

 • Da li je moguće u brza vrata EFAFLEX dodatno ugraditi obična vrata za pešake?

  Da li je moguće u brza vrata EFAFLEX dodatno ugraditi obična vrata za pešake?

  Sve zavisi od tipa vrata. Neka od naših vrata (npr. EFA-SFT) možemo izraditi sa otvorom za prolaz osoblja, a kod drugih tipova vrata (npr. EFA-SST) možemo uraditi prelaz u stilu krila vrata. Za detaljnije informacije obratite se predstavnicima EFAFLEX.

 • Koje su maksimalne dimenzije brzih vrata EFAFLEX?

  Koje su maksimalne dimenzije brzih vrata EFAFLEX?

  Zavisi od tipa vrata; neka od naših vrata mogu biti širine do 10 metara i visine do 8 metara.

 • Šta znači U-vrednost?

  Šta znači U-vrednost?

  U-vrednost označava prenos toplote, a njena fizička jedinica je W/m2/K. Po standardu EN 13241-1, U-vrednost predstavlja prenos toplote kroz celu površinu vrata, znači kroz vratnu ploču i okvir vrata. Ako pomnožimo U-vrednost sa svetlom površinom vrata (širina x visina) i temperaturnom razlikom vazduha sa obe strane vratne ploče, rezultat je gubitak toplote (W) kroz otvor u fasadi koji se zatvara vratima. Što je veća U-vrednost, veći je gubitak toplote u vratima. U-vrednost zavisi od tipa i veličine vrata. Zahvaljujući našim novim lamelama EFA-THERM, naša brza spiralna vrata EFA-SST dostižu U-vrednosti i do 0,7 W/m²K (zavisi od varijante vratne ploče).

 • Šta su lamele EFA-THERM?

  Šta su lamele EFA-THERM?

  Nov tip lamele EFA-THERM izrađen je od poliuretanskog jezgra, koja je sa obe strane zaštićena aluminijumskim ili čeličnim limom. Poliuretan je odličan izolator, a serija lamela je termički odvojena i kao takva odlična je izolacija za vrata. U zavisnosti od debljine lamele (u ponudi imamo debljne od 40, 60 i 80 mm), vrata dostižu odlične izolativne vrednosti do 0,7 W/m²K. Lamele EFA-THERM ugrađene su u naša brza spiralna vrata EFA-SST.

 • Šta su lamele EFA-CLEAR?

  Šta su lamele EFA-CLEAR?

  Lamele EFA-CLEAR su providne lamele od pleksiglas stakla. One su takođe dostupne u varijanti sa duplim zastakljenjem i termički odvojenoj varijanti. Svojim svojstvom doprinose minimalnom gubitku toplote. Lamele EFA-CLEAR su u ponudi za naša brza spiralna vrata EFA-SST.

 • Šta se postiže izjednačenjem težine vrata pomoću opruge ili protivtežom?

  Šta se postiže izjednačenjem težine vrata pomoću opruge ili protivtežom?

  Opruge, odnosno protivteža pomažu motoru pri otvaranju vrata. U slučaju nestanka električne energije omogućeno je brzo i jednostavno otvaranje. Opruge pričvršćene u pod podupiru pogon pri otvaranju vrata i zato se vrata mogu pouzdano otvoriti.

 • Čemu može da koristi inverter frekvencije?

  Čemu može da koristi inverter frekvencije?

  Inverter frekvencije omogućava da se vrata u zadnjim fazama kreću sporije. Kontrola ubrzavanja i kočenja omogućava tih rad i minimalno habanje komponenti. Sve to doprinosi dugom životnom veku vrata i dužim servisnim intervalima.

 • Da li se upravljač vrata EFAFLEX može integrisati u već postojeći upravljač i regulacione sisteme?

  Da li se upravljač vrata EFAFLEX može integrisati u već postojeći upravljač i regulacione sisteme?

  Naši upravljači opremljeni su adekvatnim pretvaračima koji omogućavaju potpunu integraciju u vaš sistem. Putem ovih pretvarača možemo izvoditi razne komande za kontrolu na vratima ili pratiti njihov rad.

 • Da li je moguće već postojeća vrata naknadno opremiti sa EFA-SCAN?

  Da li je moguće već postojeća vrata naknadno opremiti sa EFA-SCAN?

  EFA-SCAN je prvi laserski skener na svetu za aplikaciju na vratima. Kod novih vrata instalira se u dovratak. Što se tiče vrata u koja nije bila predviđena instalacija skenera, moguća je jednostavna nadgradnja sa stubićem koji ima ugrađen skener EFA-SCAN. Na taj način su vrata dodatno zaštićena od udara.