Profil kompanije

EFAFLEX - Vrata i bezbednosni sistemi

Kompanija EFAFLEX INŽENIRING d. o. o., Ljubljana osnovana je 1990. godine. Od početka postojanja kompanija se bavi razvojem brzih vrata Efaflex za matičnu firmu u Nemačkoj, kao i prodajom i servisom Efaflex vrata na području jugozapadne Evrope.

Već u fazi planiranja EFAFLEX vam nudi profesionalno-tehničku podršku na terenu i tako zajedno sa vama pronalazi za vas najbolja, prikladna, dugoročna i celokupna rešenja. Za realizaciju tendera, nabavki, isporuka i montaže koristimo sistem SAP, koji obezbeđuje potpuno koordiniranu saradnju između dve kompanije – EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG, Bruckberg (Nemačka) i EFAFLEX INŽENIRING, d. o. o., Ljubljana (Slovenija).

Montažu i servis izvodi profesionalno obučeno osoblje našeg servis-centra u Beogradu. Bezbedan rad, dug životni vek i optimalna upotreba vaših vrata Efaflex odgovornost je naše tehničko-korisničke službe, koja vam nudi podršku tokom prodaje i nakon nje. Kontinuirana edukacija svih Efaflex saradnika garancija je za dugoročnu saradnju.