Brza spiralna vrata EFA-SST® ISO-60

Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®

EFA-SST® ISO-60 na prvi pogled

 • Maksimalna toplotna izolacija sa EFA-THERM® lamelama
 • U-vrednost do 0,8 W/m2K.
 • 60 mm debela vratna ploča
 • Otvaranje do 2,5 m/s.
 • Zatvaranje do 1,0 m/s.
 • Do 250.000 otvaranja godišnje
 • Standardne veličine do Š=6.000 mm x V=6.000 mm.

Za termički regulisane zone

Zadnja vrata za termo regulisane zone

Vrata u prostorijama za hlađenje treba da budu otporna na visoka opterećenja. Vrhunski kvalitet i pažljiva izrada  preduslov su za zadržavanje hladnoće i vlage u prostoru. EFA-SST® ISO-60 idealna su zadnja vrata, jer je pri frekventnom otvaranju (npr. hladnjače) obavezna dobra izolacija.

Izolacija odlična, štednja energije

Vrata EFA-SST® ISO-60 povezuju dve tehnologije EFAFLEX u jedno inovativno rešenje: patentirana spirala i visoko izolovane lamele. Razvijen zaptivni sistem dodatno sprečava razmenu vazduha i toplote. Kao rezultat svih vrhunskih komponenti, EFAFLEX vrata poseduju izvanrednu izolaciju.

 

Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®

EFA-SST® ISO-60 na prvi pogled

 • Maksimalna toplotna izolacija sa EFA-THERM® lamelama
 • U-vrednost do 0,8 W/m2K.
 • 60 mm debela vratna ploča
 • Otvaranje do 2,5 m/s.
 • Zatvaranje do 1,0 m/s.
 • Do 250.000 otvaranja godišnje
 • Standardne veličine do Š=6.000 mm x V=6.000 mm.

Savršena toplotna izolacija

Savršenstvo u detajlima

Savršenu toplotnu izolaciju garantuje vam termički izolovana EFA-THERM® lamela, debljine od 60 milimetara. Serija lamele termički je odvojena. Patentirani detalji vertikalno i horizontalno ostvaruju izvanrednu toplotnu izolaciju za EFA-SST® ISO-60. Vertikalnu izolaciju pri ramovima preuzimaju termički odvojeni profili od aluminijuma sa dodatnim zaptivkama, bez habanja. Horizontalni prostor između priključka i vratne ploče zatvara aktivno prekladna zaptivka od aluminijuma. U prostorima sa velikim razlikama u temperaturi i/ili visokom vlagom možemo na oba zaptivna sistema da dodamo grejne trake.

Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®

EFA-SST® ISO-60 na prvi pogled

 • Maksimalna toplotna izolacija sa EFA-THERM® lamelama
 • U-vrednost do 0,8 W/m2K.
 • 60 mm debela vratna ploča
 • Otvaranje do 2,5 m/s.
 • Zatvaranje do 1,0 m/s.
 • Do 250.000 otvaranja godišnje
 • Standardne veličine do Š=6.000 mm x V=6.000 mm.

Hlađenje namirnica

Konstantne temperature

Vrata EFA-SST® ISO-60 idealna su za prostore sa konstantno niskim temperaturama (npr. Airline catering). Najčešći kritični prelazi su između dve prostorije, jer se razmenjuju toplotne zone. Da bi obezbedili dugotrajni kvalitet servirane hrane, potrebno je konstantno i precizno hlađenje.

Odlična izolacija

Kod zatvorenih vrata za odgovarajuću izolaciju brine dvozidna i termički odvojena izolovana EFA-SST® ISO-60 lamela sa dvostrukim gumenim zaptivanjem. Vrata pri airline cateringu moraju zbog visoke fluktuacije robe udovoljiti čestim otvaranjima. Visoke brzine EFAFLEX brzih vrata zajedno sa odličnom izolacijom smanjuju veću razmenu toplote.

Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®
Industrietor Spiraltor EFA-SST®

EFA-SST® ISO-60 na prvi pogled

 • Maksimalna toplotna izolacija sa EFA-THERM® lamelama
 • U-vrednost do 0,8 W/m2K.
 • 60 mm debela vratna ploča
 • Otvaranje do 2,5 m/s.
 • Zatvaranje do 1,0 m/s.
 • Do 250.000 otvaranja godišnje
 • Standardne veličine do Š=6.000 mm x V=6.000 mm.

Bezbednosni sistemi

Sa apsolutnom bezbednošću

Sa EFAFLEX brzim vratima odlučujete o najvišem bezbednosnom standardu na tržištu. Kao vodeći proizvođač brzih vrata EFAFLEX je svestan svoje odgovornosti – postavili smo sebi cilj da budemo pioniri u pogledu bezbednosti. Naša brza vrata garantuju najviše standarde bezbednosti i zaštite za osoblje, uskladištenu robu, vozila i naravno bezbednost samih vrata.

Jedinstveni sistemi – za više bezbednosti

U EFAFLEXU najviše zahteve ne zadovoljavaju samo vrata, već vam jedinstvene prednosti nude i pripadajući bezbednosni sistemi. Najnoviji patent EFA-SCAN® je prvi laserski skener za aplikaciju na vratima na svetu. To omogućava da sa jednim rešenjem obuhvatimo i sistem aktiviranja i sistem bezbednosti.