Brza spiralna vrata EFA-SST® MS

Industrietor Spiraltor Geschwindigkeit EFAFLEX
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor Geschwindigkeit EFAFLEX
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor

EFA-SST® MS u jednom pogledu

 • Maksimalna brzina do 2,7 m/s
 • Materijal izrađen od kompaktnih aluminijumskih lamela visoke čvrstoće
 • Trajno providne lamele
 • Balans ravnoteže sa prepoznavanjem pucanja opruge
 • Maksimalno 7 ciklusa (obrtaja) po minuti
 • Životni vek 12 godina
 • Oko 250 hiljada obrtaja opretećenja p.s.
 • Standardne veličine izrade do B=3.000mm x H=3.000mm

Samo najbolje

Samo najbolje

Genijalni princip izrade EFAFLEX spirale kombinovan sa uzanim aluminijumskim lamelama sa obe strane zida omogućava kompaktan način izrade ovih vrata. Ova homogena konstrukcija obezbeđuje vrlo dobru i sigurnu upotrebu povezanu sa velikom brzinom. Rukovanje vratima bez dodira sprečava da se površine vrata izgrebu a opcionalne providne lamele ostaju providne i kod intenzivnog korišćenja. Samo EFAFLEX poseduje originalnu spiralnu tehniku i fleksibilni lanac šarki  u upotrebi kod zaštitnih vrata na mašinski pogon. 

Kontrolna jedinica vrata

Kontrolna jedinica koja može da se koristi širom sveta radi na nivou performanse PL „d“ za sigurnosno važan krug kontrolne jedinice i može se proširiti preko priključnog modula MS-AM.

Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor
Industrietor Spiraltor

EFA-SST® MS u jednom pogledu

 • Maksimalna brzina do 2,7 m/s
 • Materijal izrađen od kompaktnih aluminijumskih lamela visoke čvrstoće
 • Trajno providne lamele
 • Balans ravnoteže sa prepoznavanjem pucanja opruge
 • Maksimalno 7 ciklusa (obrtaja) po minuti
 • Životni vek 12 godina
 • Oko 250 hiljada obrtaja opretećenja p.s.
 • Standardne veličine izrade do B=3.000mm x H=3.000mm

Više posebnih prednosti

Više posebnih prednosti

Brzo otvarajuća spiralna vrata EFA-SST® MS koriste se kao samostalno delujući zaštitni uređaj za razdvajanje i ispunjava sve zahteve koje imaju sigurna i moderna zaštitna vrata na mašinski pogon. Samostojeća osnovna konstrukcija zajedno sa dodatnim podnim podrškama dozvoljava da vrata samostalno stoje. Da bi se obezbedila zaštita u situacijama kada je visina mala, dodatni poklopci su dostupni za spiralnu jedinicu. EFA-SST® MS takođe nudi i providni poklopac koji dozvoljava slobodan pogled u integrisani sigurnosni prekidač kategorije 4/Pl „e“ po DIN EN ISO 13849-1. Brzo otvarajuća spiralna vrata EFA-SST® MS specijalno za industrijsku primenu kao sigurnosna zaštitna vrata na mašinski pogon.

Podna podrška

Opcionalne potpore kako bi vrata mogla da stoje samostalno. Niveliranje u slučaju podnih neravnina moguće je podešavanjem šrafova.

Sigurnost

Bezbednost kontakt traka u glavnoj ivici zatvaranja u kombinaciji sa dodatnom svetlosnom granicom.