• Industrietor Rolltor Maschinenschutztor
  • Industrietor Spiraltor Maschinenschutztor
  • Industrietor Rolltor Maschinenschutztor
  • Industrietor Rolltor

Serija MS


Vrata za zaštitu mašina Serija MS

Serija MS

Brza rolo vrata EFA-SRT® MS

Brzo otvarajuća klizna vrata EFA-SRT® MS ispunjavaju sve zahteve u pogledu optimalne integrisanosti u neophodne mere zaštite.
Više

Brza spiralna vrata EFA-SST® MS

Brzo otvarajuća spiralna vrata EFA-SST® MS sa EFAFLEX spiralom kombinovana sa uzanim aluminijumskim lamelama sa obe strane zida.
Više