• Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor
  • Industrietor Rolltor

Serija CR


Za sterilne prostorije

Serija CR

Vazdušno nepropusna brza rolo vrata EFA-SRT® CR Premium

Zbog visoke vazdušne nepropusnosti i same konstrukcije, vrata EFA-SRT® CR Premium za sterilne prostorije ispunjavaju propise GMP-standarda.
Više

Vazdušno nepropusna brza turbo vrata EFA-STT® CR

U vrata EFA-STT® CR dodali smo lavirint zaptivač za efikasnije zaptivanje sterilnih prostorija, a ujedno smo sačuvali visoke brzine rada vrata.
Više

Vertikalna EFA-HVS® CR vrata

EFA-HVS® CR je optimalna hermetička rampa kada sa bočne strane nema dovoljno prostora.
Više