Prednosti brzih vrata

Brzina

Najbrža vrata na svetu dolaze iz EFAFLEXA. U vrata EFA-STR® ugrađena je kružna spirala, koja pri otvaranju efikasno savladava dinamična opterećenja nastala kod visokih brzina otvaranja vratne ploče. Ova ploča kod otvaranja dostiže vrhunsku brzinu do 4 m/s.

Energetska efikasnost

EFAFLEX vam prvi na svetu nudi brza vrata EFA-SST® sa ugrađenom termičko-izolacijskom lamelom, bez termičkih mostova. Vrata sa tankim lamelama, s obzirom na svoju veličinu, dostižu vrednosti termičke prolaznosti i do 0,74W/m2K.

Dug životni vek

Brza vrata EFAFLEX namenjena su visoko-frekventnim upotrebama. Konstrukcijska rešenja, kao što su patentirana spiralna tehnologija i bilans pogona vratne ploče sa sistemom zateznih opruga, garantuju dug životni vek.

Bezbednost

Infracrvena zavesa EFA-TLG® u nivou kretanja vratne ploče i laserski skener EFA-SCAN® su dva, na svetu unikatna, bezbednosna sistema koje vam nudi EFAFLEX.

Ekonomičnost

Svaki korisnik vrata EFAFLEX povećaće efikasnost u svom preduzeću. Visoke brzine otvaranja ukinuće čekanje ispred vrata. Na taj način ubrzaćete ceo logistički proces svojih vrata.

Servisna služba

Svi saradnici, od proizvodnje, montaže i servisa, jesu „EFAFLEX saradnici“, koji su dobro obrazovani i imaju mnogo profesionalnog iskustava.

Tehnološka prednost

Naziv brza vrata u kompaniji EFAFLEX upotrebljavamo više od 40 godina. Zbog kontinuirane inovacije i stalnog razvoja, EFAFLEX je već 20 godina lider u proizvodnji brzih vrata.

Globalna kompanija

Kompanija EFAFLEX se za veoma kratko vreme razvila u globalno preduzeće i ostvarila mrežu svojih aktivnosti koja pokrivaju ceo svet. Vaš profesionalni partner EFAFLEX je danas sasvim blizu vas – nalazimo se u više od 50 zemalja na svih pet kontinenata.