Prednosti brzih vrata


Brzina

Najbrža vrata na svetu dolaze iz EFAFLEXA. U vrata EFA-STR® ugrađena je kružna spirala, koja pri otvaranju efikasno savladava dinamična opterećenja nastala kod visokih brzina otvaranja vratne ploče. Ova ploča kod otvaranja dostiže vrhunsku brzinu do 4 m/s.

Energetska efikasnost

EFAFLEX vam prvi na svetu nudi brza vrata EFA-SST® sa ugrađenom termičko-izolacijskom lamelom, bez termičkih mostova. Vrata sa tankim lamelama, s obzirom na svoju veličinu, dostižu vrednosti termičke prolaznosti i do 0,74W/m2K.

Dug životni vek

Brza vrata EFAFLEX namenjena su visoko-frekventnim upotrebama. Konstrukcijska rešenja, kao što su patentirana spiralna tehnologija i bilans pogona vratne ploče sa sistemom zateznih opruga, garantuju dug životni vek.

Bezbednost

Infracrvena zavesa EFA-TLG® u nivou kretanja vratne ploče i laserski skener EFA-SCAN® su dva, na svetu unikatna, bezbednosna sistema koje vam nudi EFAFLEX.

Ekonomičnost

Svaki korisnik vrata EFAFLEX povećaće efikasnost u svom preduzeću. Visoke brzine otvaranja ukinuće čekanje ispred vrata. Na taj način ubrzaćete ceo logistički proces svojih vrata.

Servisna služba

Beratung zu Rolltoren und Industrietoren, zu Montage und Wartung finden Sie hier.

Svi saradnici, od proizvodnje, montaže i servisa, jesu „EFAFLEX saradnici“, koji su dobro obrazovani i imaju mnogo profesionalnog iskustava.

Tehnološka prednost

Naziv brza vrata u kompaniji EFAFLEX upotrebljavamo više od 40 godina. Zbog kontinuirane inovacije i stalnog razvoja, EFAFLEX je već 20 godina lider u proizvodnji brzih vrata.

Globalna kompanija

EFAFLEX mit Tochtergesellschaften und Niederlassungen weltweit, führend bei Inustrietoren und Rolltoren.

Kompanija EFAFLEX se za veoma kratko vreme razvila u globalno preduzeće i ostvarila mrežu svojih aktivnosti koja pokrivaju ceo svet. Vaš profesionalni partner EFAFLEX je danas sasvim blizu vas – nalazimo se u više od 50 zemalja na svih pet kontinenata.